Teamcoaching

Wat verstaan wij onder teamcoaching?
Ontwikkeling en groei vragen tijd en aandacht. Coaching is een manier om doelen sneller te bereiken. Die doelen stellen we samen vast. Wij bieden zowel teamcoaching als individuele begeleiding van medewerkers en management. Trajecten op maat, met een duidelijk doel. Gebaseerd op vertrouwen, gericht op kwaliteiten en sturend op groei. Want iedere organisatie, ieder team, ieder individu loopt wel eens vast. We helpen uit te zoeken waarom en, nog belangrijker, om de weg vooruit weer te vinden. Met respect voor het individu, het team en voor de organisatie. Met oog voor ontwikkeling en op basis van gezamenlijke doelen.

Onze aanpak
Onze aanpak bestaat uit verschillende fasen, op basis van onze eigen methodiek. We brengen kennis mee van de laatste ontwikkelingen en hanteren een effectieve werkwijze om snel tot de kern te komen. We observeren hoe mensen met elkaar samenwerken en voeren individuele gesprekken om tot de achterliggende oorzaken te komen.
Tijdens een of meerdere sessies creëren wij een veilige setting waarin teamleden elkaars kwaliteiten en drijfveren beter leren kennen. We checken of de doelen hetzelfde zijn en oefenen op het geven van feedback. Het team leert elkaars kwaliteiten te waarderen en in te zetten. Teamleden gaan inzien dat het goed is voor het resultaat om het met elkaar oneens te durven zijn. Zolang het gezamenlijke doel en onderling respect maar voorop staan.

Herken jij dit?
Jouw team heeft het tijdens overleg altijd gezellig. De sfeer is goed, vindt iedereen. Maar als de teamleden uit elkaar gaan, blijkt van de gemaakte werkafspraken maar weinig terecht te komen. Iedereen doet het net even anders en elkaar aanspreken op niet nagekomen afspraken gaat altijd via de teamleider. De kwaliteit van het werk lijdt er zichtbaar onder. Ook de teamleider wordt er moe van en probeert in gezamenlijk overleg tot nog betere afspraken te komen. Om de goede sfeer te behouden, laat eigenlijk niemand de achterkant van zijn tong zien. Maar onderhuids speelt er van alles; van kleine irritaties tot grote misverstanden.

Het resultaat

Teamleden weten wat ze aan elkaar hebben en vertrouwen op elkaars eerlijkheid en goede bedoelingen. Afspraken worden nagekomen en de kwaliteit gaat omhoog. De teamleider kan meer vertrouwen op het team en ook meer loslaten. Het team voelt deze ruimte en neemt de verantwoordelijkheid die erbij hoort.  Zo ontstaat ook voor de teamleider ruimte in agenda en hoofd. En... het is nog steeds gezellig.

Wil jij advies en begeleiding waar u en uw team echt iets mee kunnen? Neem dan vooral contact met ons op voor een goed gesprek.